DIE ZEIT

De spierballentaal tussen Parijs (Nederland is een narco-staat) en Den Haag (drugs zijn voor Chirac een obsessie) heeft volgens Die Zeit in elk geval bijgedragen tot het inzicht, dat binnen het grenzeloze 'Schengenland' niet iedereen vrij is te doen en te laten wat hem goeddunkt wanneer het de grote partners niet bevalt. Het Nederlandse gedoogbeleid wordt omschreven als “de praxis van het doelbewust de andere kant opkijken”. Het blad signaleert in de drugsstrijd een verharding tussen conservatieve idealisten en liberale practici. Niet alleen in Europa, maar ook binnen Duitsland zelf, waar de scheidslijn zelfs dwars door de CDU van kanselier Helmut Kohl loopt: Bonn verordonneert een repressieve koers, terwijl CDU-bestuurders in steden als Frankfurt, Hamburg en Karlsruhe een restrictievere aanpak praktiseren.