Zojuist verschenen

MEERTEN B. TER BORG: Het geloof der goddelozen

159 blz., Ten Have, ƒ 29,90

Beschouwingen over de culturele crisis in het westen die zich manifesteert in versnippering en normvervaging. Ondanks de ontkerkelijking blijven traditionele christelijke waarden hecht verankerd in de cultuur, betoogt de auteur.