Van Mierlo: onderzoek investeringen in Ghana

ACCRA, 6 APRIL. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) wil nagaan waarom Nederlandse investeringen achterblijven in Ghana. Daartoe zal een speciale missie onder leiding van oud minister Braks in mei naar Ghana reizen om te zien of er voor Nederland geen grotere mogelijkheden liggen voor investeringen in grootschalige en commercieel gezonde landbouwprojecten. De Ghanese regering wil de landbouw, een van de belangrijkste speerpunten van het land, sneller ontwikkelen.

Nederland wil zich binnen de Europese Unie sterk maken “om chocoladerepen zo puur mogelijk te houden”, zodat de cacao-exporterende landen niet benadeeld worden door het mengen van andere grondstoffen in chocoladeprodukten in West-Europa. Ook wil Nederland dat bananen uit Ghana een betere kans krijgen op de Europese markt. Daarvoor zal Nederland zich sterk maken dat Ghana een eigen contingent bananen van de Europese Unie krijgt.

Tot slot heeft Van Mierlo in een poging de economische belangen als onderdeel van de herijkte buitenlandse politiek te verstevigen, aangedrongen op een vierde wekelijkse vlucht van de KLM van Amsterdam naar Accra per 1 oktober. De KLM wil vaker vliegen naar bestemmingen als Johannesburg, Nairobi en Accra, aldus Van Mierlo. Hij wil daarvoor pleiten bij de regeringen van de betrokken landen. Ghana stemt informeel in met een vierde vlucht op de lucratieve lijn van Amsterdam naar Accra.

Op de tweede dag van zijn bezoek aan Ghana toonde Van Mierlo zich tevreden dat hij deze week een reis naar Senegal en Ghana had ondernomen. “Er gaat een politiek signaal vanuit, zowel naar deze landen als naar het eigen departement en de binnenlandse politiek. Afrika was altijd het domein van de hulpverleners. Dat was goed, maar dit is de eerste keer dat we hier zelf een politiek signaal afgeven dat wij in dit continent geïnteresseerd zijn.”

Nog nooit is een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken naar deze landen geweest. Alleen minister Van der Stoel bezocht Senegal tijdens een koninklijk bezoek. Van Mierlo wil, als Nederland straks voorzitter is van de Europese Unie, bezien hoe Europa “structureler met Afrika om kan gaan. Er zijn wel allerlei overlegorganen binnen de EU, maar als Europa hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor dit continent dat achterblijft in de mondiale ontwikkelingen”.

Tijdens zijn ontmoeting met president Jerry Rawlings kreeg de Nederlandse bezoeker een emotioneel getint betoog over leiderschap. Rawlings, die na twee coupes dit land al vijftien jaar regeert, beklemtoonde dat krachtige politieke leiding in Afrika nu eenmaal nodig is, “omdat anders grommende massa's uit ontevredenheid zullen toeslaan”. In eigen land had Rawlings weinig last van etnische conflicten, maar in de regio dreigen die telkens opnieuw. Het was voor hem een vraag hoelang “de boosheid van de mensen hanteerbaar blijft”.

Van Mierlo zei na afloop van het gesprek met Rawlings moeite te hebben gehad om tussen beiden te komen. Het was hem gelukt nog een goed woordje te doen voor zijn idee om een VN-brandweerbrigade op te richten. Met een mandaat van de Veiligheidsraad zou zo'n brigade snel aanwezig moeten zijn bij lokale conflicten, onder meer in Afrika. Rawlings klaagde luid dat het idee van Nederland veel te laat kwam, maar draaide later bij en gaf Van Mierlo de garantie dat Ghana in de toekomst aan de vergaderingen over de oprichting van zo'n VN-brigade mee wil doen. Aan het slot van het gesprek legde Rawlings opnieuw de nadruk op de feit dat ondanks deze mooie initiatieven in de Verenigde Naties “de wereld Afrika keer op keer heeft laten schieten”.

    • Willebrord Nieuwenhuis