Smeercampagne

In de rubriek Zendtijd in de krant van 3 april komt Frits Abrahams nog eens terug op een KRO-tv-documentaire over F. Bolkestein. Bij nader inzien vindt hij dat de VVD-leider lange tenen heeft. De laatstgenoemde heeft zich geweerd tegen een aan zijn persoon gewijde tv-documentaire die als 'kritisch' en 'ongeautoriseerd' gebracht werd doch waarvan we nu weten dat het een regelrechte smeercampagne had moeten worden. Bolkestein als belastingontduiker, het had niet smakelijker gekund maar, helaas, de feiten werkten niet mee en het ministerie van Financiën evenmin. Heel onsportief van de heer Bolkestein om hierover niet te zwijgen.

    • Jacques Schwan