Sallands kasteel

Amalia Baracs moet met zwaardere argumenten komen om een opstand te ontketenen tegen de plannen van het provinciebestuur in Overijssel met museum-kasteel Het Nijenhuis (2 april).

Aan dat kasteel is in de afgelopen eeuwen al zoveel geknoeid en verbouwd, dat er geen redelijk bezwaar kan zijn tegen nieuwe ingrepen. In het deel 'Noord- en Oost-Salland' uit de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst' (1974) wordt Het Nijenhuis alleen maar genoemd in verband met een veiling die er in 1934 heeft plaatsgevonden. Verder niks.

En wat de bereikbaarheid per trein betreft, het ligt dichter bij het station van Heino dan het Overijssels Museum bij dat van Zwolle. Meer toeloop zou het rendement van de spoorlijn Zwolle-Almelo zeker ten goede komen. Wellicht een complot van Gedeputeerde Staten en de NS? Aan dat klinkerweggetje tussen de spoorwegovergang en het kasteel zal wel iets gedaan moeten worden. Dat is op zichzelf - moet ik toegeven - wel jammer.

    • René Luijpen