Ramsj

ELLEN FERNHOUT (red.): De Haagse bohème op zoek naar Europa

Paperback, Walburg Pers 1992, van ƒ 49,50 voor ƒ 15,-. Ulysses Den Haag.

Jubileumboek van de Haagse Kunstkring, die in 1992 honderd jaar bestond. Verschillende auteurs buigen zich over het thema bezinning binnen het nieuwe Europa. Dat klinkt saaier dan de bijdragen van onder meer Rudi Fuchs, Hedy d'Ancona, J.L. Heldring, Geert Van Istendael, Hans Heestermans en Pierre H. Dubois. Ton van Kalmhout schreef een boeiende bijdrage over het Haagse kunstverenigingsleven omstreeks 1900. Veel plaatjes.

    • Ewoud Sanders