Ramsj

DEDALO CAROSSO: Helden van het vaderland

Paperback, Amsterdams Historisch Museum 1991, van ƒ 35,- voor ƒ 19,95. Het Martyrium Amsterdam.

Tussen 1850 en 1863 gaf de Nederlandse mecenas Jacob de Vos veelbelovende jonge kunstenaars opdracht hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis af te beelden. Samen met J. van Lennep schreef De Vos begeleidende teksten. In dit boek wordt de 253 doeken tellende Historische Galerij van De Vos, die in het bezit is van het Amsterdams Historisch Museum, voor het eerst compleet afgebeeld. Meeste afbeeldingen in z/w.

    • Ewoud Sanders