Ouderenbonden

In de krant van 27 maart stond een nieuwsanalyse van Frank van Empel met de titel 'Overlegmodel met lage uitkeringen'. In dit - overigens heldere - stuk stond een fout die vaak wordt gemaakt. Gesteld wordt dat de beroering over een dreigende AOW-verlaging in 1994 het ontstaan van ouderenbonden in de hand werkte.

De ouderenbonden zijn echter van veel oudere datum. Zo ontstond ANBO al in 1977 uit een fusie van de Bond voor Staatspensionering (1900) en de Algemene Bond voor Bejaarden (1945). De ANBO en de andere ouderenbonden, KBO en PCOB, zijn géén politieke organisaties. Zij vertegenwoordigen tezamen zo'n half miljoen ouderen en proberen wel de politiek te beïnvloeden, waar zij soms in slagen.

    • G. Idenburg-Meertens