Neoliberalisme

De aanklacht van Thijs Wöltgens tegen het 'neoliberalisme' (NRC HANDELSBLAD, 27 maart) is de hartekreet van een teleurgesteld sociaal-democraat. Hij verlangt terug naar de zorgzaam herverdelende overheid en verklaart haar terugtreden als de cynische wens van de moderne burger.

Maar hij laat na te vermelden waardoor die burger zo cynisch is geworden. Dat is door het consistente falen van die overheid, die in dertig jaar een kolossale overheidsschuld heeft opgebouwd, die het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid tot bijna een half miljoen heeft laten oplopen voordat zij een vinger uitstak, die uit de voormalige kolonieën honderdduizenden heeft toegelaten tot een doelloos bestaan in Nederland, die niet in staat was een nieuw paspoort te maken, die een hypocriet beleid voert ten aanzien van softdrugs, die machteloos staat tegenover de heroïne- en cocaïne-mafia, die veroordeelden heenzendt bij gebrek aan cellen, die falende topambtenaren beloont met formidabele gouden handdrukken, die niet in staat is bruikbare spellingvoorschriften te laten opstellen. De burger is niet zonder reden cynisch geworden.

    • Ir. J.A. Klaassen