Matthäus Passion (1)

Emile Wennekes veronderstelt dat Mengelbergs keuze de Matthäus Passion op Palmzondag uit te voeren vanuit liturgisch oogpunt aanvechtbaar is (NRC HANDELSBLAD1 april).

Had Wennekes enige kennis van liturgie gehad, hij zou weten dat in de RK-kerk eeuwenlang op Palmzondag het lijdensverhaal van Jezus Christus volgens Matteüs werd gezongen.

Sinds de laatste liturgievernieuwingen worden op deze dag de passies van Marcus, Lucas en Matteüs in jaarlijkse afwisseling gelezen. De keuze van Harnoncourt de Matthäus met de Johannes af te wisselen is uit liturgisch oogpunt echter niet te rechtvaardigen.

Die passie hoort, sinds eeuwen, op Goede Vrijdag thuis.

    • J. Zijlstra
    • A. Marcel