Krijgsgevangenen Bosnië vrijgelaten

SARAJEVO, 6 APRIL. De federatie van Kroaten en moslims in Bosnië heeft vannacht 46 Servische krijgsgevangenen vrijgelaten. De moslims lieten er achttien vrij, de Kroaten 28. Dit gebeurde onder druk van de internationale gemeenschap, die waarschuwde voor financiële repercussies. Volgens het vredesakkoord van Dayton hadden alle krijgsgevangenen half januari vrij moeten zijn. De drie partijen houden er samen nog zo'n veertig vast.