Kok wil spaarloon handhaven

DEN HAAG, 6 APRIL. Premier Kok heeft zich vrijdagavond gekeerd tegen de suggestie van minister Melkert om het spaarloon, een veel gebruikte spaarregeling onder werknemers, te beperken. Volgens Melkert kost de regeling teveel geld aan de schatkist en worden de mogelijkheden voor lastenverlichting er door beperkt.

Maar Kok wees er na de wekelijkse ministerraad op dat als de regeling wordt afgeschaft, “werknemers twee keer nat gaan”. Ze hebben veelal iets moeten inleveren voor de regeling en moeten dat opnieuw als de regeling zelf ook nog eens wordt afgeschaft.

Gisteren bleek al dat de suggestie van Melkert ook elders weinig steun kreeg. De FNV beschouwde het als een goed smeermiddel voor soepel lopende cao-onderhandelingen. De werkgeversorganisatie VNO/NCW betichtte de minister van onnodig “jo jo-beleid”. Afschaffing of beperking van de spaarloonregeling zou een slecht signaal zijn. “Het brengt mensen aan het aarzelen. Nederlanders sparen graag en houden van zekerheid”, zei een woordvoerder van de werkgeversfederatie.

Ook loondeskundige L. de Waal van de FNV onderstreepte de behoefte aan continuïteit, omdat het spaarloon deel uitmaakt van een aantal meerjarige afspraken over arbeidsvoorwaarden. De regeling overbrugt vaak het gat tussen eisen van de vakbonden en de maximale loonkostenstijging die de werkgevers bieden, aldus De Waal.