Fatsoenlijk (3)

De Tweede Kamer behandelt dezer dagen de nota 'De andere kant van Nederland', ook wel de armoedenota genoemd. Het blijkt dat voornamelijk alleenstaande vrouwen de hoofdrol spelen in die nota.

Als weldenkend burger mag je er toch van uitgaan dat wij bestuurd worden door rechtvaardige politici die een inkomensbeleid voeren om de sociaal zwakkeren te beschermen. Ik denk hierbij aan alleenstaande moeders en hun kinderen of bijvoorbeeld diegenen die zorgen voor een zieke of invalide. Helaas moet ik vaststellen dat de overheid zelf armoede schept door haar voorkeursbeleid en voortdurende achterstellingen.

In het artikel 'Bestrijding van armoede begint met een fatsoenlijke uitkering' van J. Godschalk kan ik hierover niets terug vinden. Het zal de auteur waarschijnlijk ook onbekend zijn dat de alleenstaandenuitkering evenals de AOW, tengevolge van 30 procent achterblijvende inflatiecorrectie gedurende veertig jaar, honderden guldens per maand te laag is, of doelt de auteur op dit fenomeen als hij spreekt van een fatsoenlijke uitkering?

    • Judith van Buuren Delft