Winst BAM vrijwel gelijk gebleven

De netto winst van de bouwonderneming Koninklijke BAM Groep is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven op 20 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat bleef steken op 30,9 miljoen. Doordat het aandelenkapitaal wegens uitgekeerd stockdividend is vergroot, daalde de winst per aandeel van 10,69 gulden in 1994 tot 10,45 gulden vorig jaar. De omzet nam daarentegen met 10 procent toe tot 1,624 miljard gulden.

De in Bunnik gevestigde onderneming heeft als gevolg van de lange winter achterstanden opgelopen. Het valt nu nog niet te zeggen of die de komende drie maanden kunnen worden ingelopen, zo deelt de directie mee. Om die reden onthoudt BAM zich van een omzet- en winstprognose voor 1996.

Het dividendvoorstel luidt 5,25 gulden in contanten of naar keuze 2,5 procent in aandelen ten laste van de agioreserve en een uiterlijk 24 mei vast te stellen bedrag in contanten.