Viegtuig stort in zee bij Taiwan, inzittenden gered

Niet bekend