V-raad hekelt partijen Bosnië om nalatigheid

NEW YORK, 5 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de partijen in Bosnië gehekeld wegens hun schendingen van het vredesakkoord en geëist dat ze zich houden aan de bepalingen over de vrijlating van gevangenen, de terugkeer van vluchtelingen en samenwerking met het tribunaal voor oorlogsmisdaden.

De Veiligheidsraad schreef in een gisteravond openbaar gemaakte verklaring dat ze zich zorgen maakt over de schendingen van het akkoord waaraan de oorlogspartijen zich schuldig maken “ondanks hun herhaalde beloften dat niet te doen”. De verplichting zich aan het vredesakkoord te houden is onvoorwaardelijk, aldus de raad in de verklaring.

De grootste zorg van de Veiligheidsraad betreft de weigering van alle drie de oorlogspartijen om hun krijgsgevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Volgens het Internationale Rode Kruis worden er op dit moment nog 88 krijgsgevangenen vastgehouden, zestien door de Bosnische Serviërs, 28 door de Bosnische regering en 44 door de Bosnische Kroaten.

De Veiligheidsraad uitte zich tevreden over de mate waarin de militaire bepalingen van het vredesproces zijn nageleefd. Maar wat de civiele aspecten van het akkoord betreft blijft er veel te wensen over. De Veiligheidsraad eiste van de drie partijen dat ze zich “daadwerkelijk verplichten tot vertrouwenwekkende en veiligheidsmaatregelen, regionale wapenbeheersing, verzoening en de opbouw van een gezamenlijke toekomst”. “In die context eist de raad dat de partijen zich volledig, onvoorwaardelijk en zonder verder uitstel houden aan hun verplichtingen ten aanzien van de vrijlating van gevangenen, de vestiging van een constitutioneel kader, de terugtrekking van buitenlandse strijdkrachten, vrijheid van beweging, samenwerking met het Internationale Tribunaal voor Voormalig Joegoslavië, de terugkeer van vluchtelingen en de respectering van de rechten van de mens.”

Niet bekend

Volgens het Amerikaanse blad The Los Angeles Times heeft president Clinton in 1994 in het geheim ingestemd met Iraanse wapenleveranties aan de Bosnische moslims, ondanks het VN-embargo op wapenleveranties aan de landen en partijen in ex-Joegoslavië, ondanks zijn eigen officiële verzet tegen zulke wapenleveranties en ondanks het Amerikaanse beleid jegens Iran dat voorzag in isolatie van dat land. Het blad beroept zich op verklaringen van niet-geïdentificeerde woordvoerders van de CIA. De wapenleveranties werden tot begin dit jaar voortgezet, aldus het blad. (Reuter, AP, AFP)