Topjuristen moeten rechtshandhaving op Aruba verbeteren

DEN HAAG, 5 APRIL. Een commissie van drie topjuristen zal binnen drie maanden onderzoeken hoe de rechtshandhaving op Aruba kan worden verbeterd. Hiertoe heeft de Rijksministerraad gisteren besloten. De Nederlandse regering heeft “met zorg kennisgenomen” van “gebleken spanningen” tussen het Openbaar Ministerie op Aruba onder leiding van procureur-generaal Zwinkels, de Arubaanse regering en de politie van het eiland.

Minister-president W. Kok en de Arubaanse premier mr. H. Eman hebben dit gisteren in Den Haag meegedeeld. Beide regeringen hebben ook gesproken over de toenamende invloed van de georganiseerde criminaliteit. Onlangs is een kustwacht in de wateren rondom de Antillen en Aruba operationeel geworden. Maar er zullen volgens beide regeringen meer voorzieningen getroffen moeten worden ter bestrijding van de misdaad. De onderzoekscommissie zal daarvoor ook aanbevelingen moeten doen.

Aanleiding voor het besluit van gisteren was een rapport van de Arubaanse regering, waarover de afgelopen dagen intensief overleg is gevoerd tussen de beide premiers en de betrokken minsters. In een toelichting zegt minister-president Eman dat hij in februari door de Arubaanse politie verslagen ontving van een drugstransport naar Nederland dat in 1994 op last van het OM moet hebben plaatsgehad, zonder dat de regering daarvan op de hoogte was. In 1992 zou daarover wel contact geweest zijn tussen de (Nederlandse) leiding van het OM en de toenmalige minister van Justitie mr. H. Croes.

Ook was gebleken dat ten behoeve van dit 'gecontroleerd' doorgelaten drugstransport naar Nederland grote bedragen aan criminele informanten zijn betaald. Ook dook in december 1994 in Aruba een Nederlandse crimineel op die daar eerder was gearresteerd en tot acht jaar was veroordeeld en naar Nederland was overgebracht. Waarschijnlijk met medeweten van het OM was hij weer naar Aruba teruggegaan. Ook hierover was de Arubaanse regering niet geïnformeerd.

Het bedoelde drugstransport is ook in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa vermeld, maar de hoeveelheden drugs en de betaalde vergoedingen kloppen niet met die welke de Arubaanse politie heeft gerapporteerd.

“Misschien zijn er goede verklaringen voor de werkwijze van het OM. Gecontroleerd zendingen drugs doorlaten met het oogmerk om boeven te vangen is in Nederland onder voorwaarden geaccepteerd, maar wij achten het voor Aruba onaanvaardbaar, we zullen er niet meer aan meedoen want het is bij ons absoluut niet te controleren. Door die drugstransporten ontstaat er een absoluut ongewenste cultuur binnen Justitie en politie. Je weet als ministers niet meer waar de bovenwereld ophoudt en de onderwereld begint. Wij kunnen dat met ons kleine apparaat niet beheersen.”

    • Theo Westerwoudt