Personalia

F.J.W.M. van Dooren, vice-president bij de rechtbank in Rotterdam, is met ingang van 20 maart benoemd tot voorzitter van de Kiesraad. Van Dooren werkt al geruime tijd bij dit college, eerst als adjunct-secretaris en de laatste tien jaar als secretaris. Van Dooren volgt prof. mr. J.H. Prins op, aanwie op zijn eigen verzoek eervol ontslag is verleend. Tot secretaris van deKiesraad is benoemd C. Borman, voormalig juridisch adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.