Pas verschenen; poezie

Hanny Michaelis Verzamelde gedichten Uitg. Van Oorschot, 247 blz., ƒ 55,-

Deze bloemlezing bevat een zestal bundels die verschenen tussen 1949 en 1971. Tevens zijn niet eerder gebundelde gedichten en vertalingen van Hebreeuwse en Jiddische gedichten opgenomen. Michaelis' poëzie gaat over gemis, ontgoocheling, afscheid en dood.