Mr. L. J. M. Pijnenburg

Mr. L. J. M. Pijnenburg, advocaat te Amsterdam, wordt voorgedragen als commissaris van Koninklijke Van Ommeren te Rotterdam. Hij zal daar een van de vacatures vervullen die zijn onstaan door het aftreden van ir. L. M. Kretzers en dr. J. F. de Soet. De andere vacature wordt niet vervuld.