Jeltsin speelt in campagne de rol van de 'goede tsaar'

BELGOROD, 5 APRIL. President Boris Jeltsin is gisteren in de Russische provincie zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 16 juni begonnen - met een koninklijk aandoende allure.

Een stralende Jeltsin nam in het zeshonderd kilometer van Moskou gelegen Belgorod, midden in de 'rode gordel' van Rusland, 'baden in de menigte'. Hij beloofde de kolchozeboeren van het nabijgelegen Bessonovka compensatie voor door de inflatie uitgeholde spaartegoeden, hij zegde de studenten van Belgorod betere beurzen toe en hij beloofde bejaarden hogere pensioenen voor oorlogsveteranen. “De Russen kunnen ervan uit gaan dat ze hun geld terugkrijgen. Hoe ouder iemand is, hoe sneller het wordt terugbetaald. De jongeren moeten nog even wachten”, aldus Jeltsin. Wanneer en hoe al die beloften worden ingelost, liet de president in het midden.

Jeltsin genoot zelf duidelijk van de rol van de 'goede tsaar' die hij gisteren speelde. Hij bewoog zich makkelijk, maakte grapjes, schudde handen en maakte duidelijk dat hij zijn huiswerk goed had gedaan door in te gaan op regionale problemen. Overigens kreeg niemand de gelegenheid kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld de oorlog in Tsjetsjenië. Met lichte verbijsering sloegen de belangstellenden in Bessonovka het optreden van de zwartgemaskerde veiligheidsagenten op straat en op de daken van het modderdorp gade.

De belangstelling voor het bezoek was matig in vergelijking met Jeltsins campagne bij de presidentsverkiezingen van 1991, maar de stemming was niet onvriendelijk, ook al hebben de kiezers van de regio Belgorod tot dusverre steeds in meerderheid communistisch gestemd. (Reuter)