Gunstig onthaal eigen bijdrage fondspatiënten

DEN HAAG, 5 APRIL. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over het invoeren van eigen bijdragen voor ziekenfondspatiënten. De verzekerden gaan vanaf 1 januari 1997 maximaal tweehonderd gulden per jaar meebetalen aan medische zorg.

Chronisch zieken en fondspatiënten met een minumumuitkering zullen worden gecompenseerd. De nominale premie voor ziekenfondsverzekerden gaat met 110 gulden per jaar naar beneden. Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) gisteren na afloop van de ministerraad bekend gemaakt.

Ziekenfondsverzekerden moeten volgend jaar elke keer als ze een beroep doen op de gezondsheidszorg 20 procent van de kosten zelf betalen. Voor ziekenhuisopnames moet een bedrag van acht gulden per dag worden betaald. Het maximale bedrag aan eigen bijdragen wordt per hoofdverzekerde, dat kan dus een heel gezin zijn, nooit hoger dan tweehonderd gulden. De huisarts en de tandarts vallen in 1997 niet onder de eigen bijdrage. Volgens Borst zijn de bijdragen bedoeld om de verzekerden gepast gebruik van de zorg te laten maken. Het kabinet verwacht dat de maatregel ongeveer 110 miljoen gulden oplevert, omdat hierdoor uiteindelijk minder gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg.

Het kabinet verschuift met het invoeren van de eigen bijdragen ongeveer zevenhonderd miljoen gulden van de collectieve lasten naar de individuele ziekenfondspatiënt. Borst is met de verzekeraars overeengekomen dat de nominale premie van de ziekenfondsen ter compensatie met ongeveer 110 gulden per jaar daalt. Mensen die geen gebruik van medische zorg maken gaan er zo 110 gulden op vooruit.

Voor mensen met een minimumuitkering en fondspatiënten van 65 jaar en ouder wordt de maximum eigen bijdrage gesteld op honderd gulden.

Volgend jaar zal eerst een overgangsregeling gelden. In 1997 krijgen alle patiënten die de tweehonderd gulden volmaken negentig gulden terug. Die teruggave geldt in 1998 alleen nog voor degenen die voor het tweede achtereenvolgende jaar het maximum hebben betaald.

Minister Borst verwacht dat in het eerste jaar ongeveer zeshonderdduizend mensen voor een compensatie in aanmerking zullen komen, na drie jaar moet dat aantal zijn verlaagd naar honderdduizend. De minister zei er gisteren “niet bang voor te zijn” dat mensen zullen proberen het maximum van tweehonderd gulden te besteden om zo de compensatie te halen. Borst verwacht niet dat huisartsen patiënten “zullen helpen” de tweehonderd gulden bijdrage te laten halen.

Volgend jaar zal worden onderzocht of het mogelijk is in 1998 inkomensafhankelijke eigen bijdragen in te voeren met een maximum van 1 procent van het bruto jaarinkomen.

De PvdA en de VVD vinden het voorstel van Borst in eerste instantie “een aanvaardbaar compromis”. “De chronisch zieken, de minima en de ouderen worden volledig gecompenseerd. Daar ben ik zeer tevreden over. Maar, als we een financiële bijdrage van de patiënt vragen moeten we ook de verspillingen in de zorg terugdringen”, aldus Tweede-Kamerlid Oudkerk. De PvdA ziet nog wel haken en ogen aan de uitvoering van het systeem. “Ik hoop dat geen Nederlander eraan denkt om te proberen aan het maximum bedrag te komen ten einde gecompenseerd te worden. Dit geeft wel het manco van het systeem aan”, aldus Oudkerk.

Het Kamerlid Van Blerck (VVD) vindt het aantal mensen dat voor compensatie in aanmerking komt “zeer ruim”. “Het is positief dat er nu een behoorlijke prikkel uit zal gaan naar de patiënten om gepast van zorg gebruik te gaan maken.”, aldus van Blerck.

De zorgverzekeraars vrezen dat het uitvoeren van eigen bijdragen op veel problemen zal stuiten. H. Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, heeft Borst schriftelijk laten weten dat de regeling in administratief opzicht zeer bewerkelijk is en dat de uitvoeringskosten hoog zullen zijn.