België krijgt een strengere asielwet

BRUSSEL, 5 APRIL. Het Belgische parlement heeft gisteren een strengere asielwet goedgekeurd.

De gewijzigde wet bepaalt ondermeer dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet, voor onbeperkte tijd kunnen worden vastgehouden. Tot dusver konden uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal twee maanden worden vastgehouden.

De voorgenomen wijzigingen in de asielwet van minister van binnenlandse zaken, Johan vande Lanotte, hebben de afgelopen maanden geleid tot felle discussies en protesten.

De kritiek kwam ook uit de partij van Vande Lanotte, de Socialistische Partij. Een kritisch boek over asielbeleid van journalist Chris de Stoop, Haal de was maar binnen, droeg bij tot de storm van protest.

De protesten leidden tot een aantal aanpassingen van het wetsvoorstel. Zo werd de bepaling geschrapt dat de luchtvaartmaatschappij Sabena er niet alleen op moet toezien of passagiers de juiste papieren bij zich hebben, maar ook of ze over voldoende geld beschikken.

De regeling dat buitenlandse beursstudenten met tijdelijk geldgebrek het land kunnen worden uitgezet, bleef gehandhaafd. Deze bepaling stuitte onder andere op verzet van SP-staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking, Reginald Moreels.

Uiteindelijk werd de verscherpte asielwet gisteren met ruime meerderheid aangenomen.

Alleen de groene partij Agalev, de Volksunie en het extreemrechtse Vlaams Blok stemden tegen. De laatste partij omdat de wetsverandering te zwak zou zijn, de eerste twee omdat ze te ver gaat.

Met de gisteren aangenomen wijzigingen moet de Belgische asielwetgeving beter aansluiten bij internationale verdragen, zo als het akkoord van Schengen over het slechten van grenzen in Europa. “Het doel is niet om restrictiever te zijn, maar selectiever. Het gaat er om dat de voorgenomen maatregelen tegoed komen aan de mensen die ze echt nodig hebben”, aldus minister Vande Lanotte gisteren.

België is de laatste jaren een steeds minder populaire bestemming voor asielzoekers geworden. In 1994 was het aantal asielzoekers 14.340: bijna de helft minder dan in het jaar daarvoor.