Veel belangstelling voor matig scorende beleggingsfondsen

ROTTERDAM, 4 APRIL. Slechts 35 procent van de Nederlandse beleggingsfondsen behaalde in het afgelopen jaar een hoger rendement dan de index van de aandelen of obligaties waarin zij beleggen. De belangstelling voor beleggingsfondsen is in het afgelopen jaar desondanks sterk gegroeid.

Dit blijkt uit een onderzoek van ABN Amro Asset Management naar de prestaties van ruim 200 Nederlandse beleggingsfondsen, dat gisteren is gepubliceerd.

Het best renderende fonds dat internationaal belegt was het Ohra Aandelenfonds. Met een rendement van 18,5 procent bleef dit beleggingsfonds ruimschoots voor op de Morgan Stanley-wereldindex (MSCI), de benchmark waaraan de resultaten van mondiaal opererende fondsen wordt getoetst.

Ook OBAM (MeesPierson), het Internationale Aandelen Fonds (ABN Amro) en het ING Bank Global Fund presteerden beter dan de MSCI. Achterblijvers onder de mondiale aandelenbeleggers waren het Aegon Aandelenfonds, Robeco en Rolinco.

De prestatie van Nederlandse beleggingsfondsen in verhouding tot buitenlandse branchegenoten wordt echter geflatteerd door het relatief hoge precentage beleggingen in Nederland. De Nederlandse aandelenmarkt deed het in 1995 buitengewoon goed.

De CBS-index algemeen, een index waarin behalve Koninklijke Olie alle aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs zijn opgenomen, behaalde in het afgelopen jaar een rendement van 18,3 procent. ABN Amro noemt het “opvallend”, dat geen enkel fonds dat in Nederlandse aandelen belegt erin is geslaagd het rendement te evenaren van de CBS Algemeen over de afgelopen drie jaar (22,3 procent).

Het aantal fondsen dat meer dan 15 miljoen gulden in beheer heeft - de benedengrens om in het rapport te worden opgenomen - is ondanks de schamele prestaties van de fondsmanagers in 1995 sterk toegenomen. In 1994 waren er in Nederland 150 fondsen met een belegd vermogen van meer dan 15 miljoen. In het afgelopen jaar is dit aantal gegroeid naar 227. Volgens ABN Amro is dit een gevolg van het goede rendement dat in het afgelopen jaar met veel beleggingen kon worden behaald.

Van de fondsen die wereldwijd beleggen in aandeen presteerde het Delta Lloyd Investement Fund (rendement: 21,1 procent) het beste gemeten over de afgelopen drie jaar. Dit fonds is in vergelijking met concurrenten sterk op de Nederlandse aandelenmarkt georiënteerd.