Unilever vestigt zich in Paraguay via overname

Niet bekend

Unilever verwerft ook de lokale zeep-, wasmiddelen-, margarine- en oliemerken van CAPSA, die tezamen een omzet van ongeveer 54 miljoen gulden vertegenwoordigen.