Topondernemer VS verdient steeds meer

WASHINGTON, 4 april. President-directeuren van grote Amerikaanse bedrijven hebben hun inkomens het afgelopen jaar uitzonderlijk zien stijgen. Verdiende de topman van een groot bedrijf in de jaren zestig zo'n dertig keer zoveel als zijn doorsnee werknemer, tegenwoordig is het verschil een factor honderd.

De grote inkomensstijging blijkt uit een voorlopig onderzoek naar de beloning van de directeuren van 76 van de 150 grootste ondernemingen in de Verenigde Staten. Het gemiddelde salaris inclusief bonus in contanten van een topman steeg in 1995 met 15 procent tot meer dan twee miljoen dollar. Sinds 1988 had de stijging voor deze groep steeds 11 procent of minder bedragen.

Worden ook andere vormen van beloning in de berekening betrokken, zoals opties om voor speciale prijzen aandelen van het eigen bedrijf te kopen, dan is de gemiddelde stijging over het afgelopen jaar 31 procent, tot bijna vijf miljoen dollar. Dat was, vooral door de sterk gestegen aandelenkoersen, bijna het dubbele van de stijging over 1994.

De sterke toename van directie-inkomens komt in een tijd dat het salaris van de meeste Amerikanen stagneert, merkte The New York Times op bij de publikatie van de gegevens. Sinds 1990 is het inkomen van de duizenden directeuren van beursgenoteerde ondernemingen gestegen met gemiddeld negen procent, terwijl in dezelfde periode de lonen en salarissen van werknemers nooit meer dan vier procent en de laatste tijd zelfs minder dan drie procent stegen. De Amerikaanse pers legt steeds vaker het verband tussen de hoge salarissen van de directeuren en de afslankingen van het personeelsbestand, die zij doorvoeren.

Het voornaamste argument voor de hoge betaling is dat de directeuren besluiten moeten nemen die kritiek zijn voor het voortbestaan van hun bedrijf in een steeds concurrerender omgeving.