Topman Ruggiero van de WTO wil 'megatop' houden

GENEVE, 4 APRIL. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) overweegt een speciale topconferentie te beleggen om de liberalisering van de wereldhandel een nieuwe politieke stimulans te geven. Renato Ruggiero, directeur van de WTO, wil daarvoor de staatshoofden en regeringsleiders van de 120 aangesloten landen eind volgend jaar of begin 1998 bijeenbrengen voor wat de grootste economische topconferentie ooit zou worden.

Het blad Financial Times, die dit vanmorgen meldde, schrijft dat Ruggiero niets voor een ceremoniële gebeurtenis voelt en een serieuze agenda wil opstellen voor het topoverleg. Hij heeft de meningen gepeild en als hij voldoende steun krijgt, zal hij later dit jaar een concreet voorstel doen.

Ruggiero wil het politieke aanzien van zijn organisatie versterken. Hij is er bezorgd over dat de aandacht van de politici voor het internationale handelsstelsel verslapt door de vorming van regionale handelsblokken. Door op het hoogste niveau te overleggen krijgen de principes van de WTO de volle aandacht, waardoor de organisatie wordt versterkt en er meer openbare steun komt voor de vrije handel.

De besprekingen komen in het kader te staan van de herdenking van vijftig jaar Havana Charter, de overeenkomst die de basis vormde van het huidige wereldhandelsstelsel en leidde tot de instelling van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel), de voorganger van de WTO.

Het overleg zou in Londen of Washington plaatsvinden. De voorkeur zou uitgaan naar Washington, omdat dan de kans groter is dat de Amerikaanse president aanwezig is. In handelskringen is vernomen dat wanneer de topconferentie dorgaat, ook het schema van de geregelde ministersvergaderingen van de WTO wordt gewijzigd. Op het ogenblik vallen die bijeenkomsten altijd in een jaar wanneer er in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen zijn. Washington heeft dan handelsaangelegenheden laag op de agenda staan. Ook dit jaar is een verkiezingsjaar in de VS en in december houdt de WTO zijn eerste ministersvergadering. De bewindslieden treffen elkaar dan in Singapore.