Stellingen

De angst van veel vrouwen om zich 's avonds op straat te begeven zonder man, kan worden gereduceerd door mannen te verbieden zich 's avonds nog op straat te begeven zonder vrouw.

C. MARTIJN, Universiteit van Amsterdam

De veel gehoorde opmerking dat de natuur behouden moet worden omdat het in het belang van onze kinderen is, getuigt van weinig respect voor de overige aardbewoners.

H. PAKKER, Rijksuniversiteit Groningen

Wetenschappers krijgen vaak de klacht te horen dat zij te veel moeilijke woorden gebruiken, vooral ook van mensen die zelf veel en graag over carburateurs

V-snaren en kokerbalken praten en daarbij verwachten dat iedereen precies weet wat ze daarmee bedoelen.

E. LENDERINK, Rijksuniversiteit Groningen

Met de kernproeven in de Stille Zuidzee heeft de Franse president Chirac aangetoond dat arrogantie van de macht nog altijd loont en dat verontwaardiging en afkeuring slechts zaken van voorbijgaande aard zijn.

J.M. VAN DER VELDEN, Technische Universiteit Delft

Ziekenhuizen zijn de kathedralen van de twintigste eeuw.

H.M. DIJKSTRA, Rijksuniversiteit Groningen