New Age (4)

Onbekend maakt onbemind. Wat is er op tegen dat mensen op vreedzame wijze willen zoeken naar waarden die hun spirituele ontwikkeling kunnen bevorderen en hun bewustzijn kunnen verrijken?

Wij zijn in deze, door economische wetten, rationaliteit en technologie beheerste samenleving, waarin starwars, genenmanipulatie, drugshandel en -smokkel, maffia, promiscuïteit, etcetera als onvermijdelijke verschijnselen van een samenleving geaccepteerd worden als tot het leven behorend, niet gewend aan het zoeken van mensen naar wat buiten de rationaliteit kan bijdragen aan de humanisering van de samenleving.

New Age is een verzamelbegrip voor kaf en koren. Het 'koren' draagt bij aan verruiming van het inzicht in wat mensen in opbouwende zin in zichzelf kunnen ontwikkelen. Het 'kaf' moeten we daarbij voor lief nemen. Maar we mogen dit niet tot criterium maken van de betekenis van New Age. Waarom zou alleen het intellectuele vernuft oplossingen moeten kunnen vinden voor mysteries? Het wezen van mysterie is juist dat het slechts beperkt toegankelijk is voor het intellect.

En: wie kan de wetenschap vandaag de dag nog bijhouden? Het is hovaardig daarop mensen aan te spreken. Het is onvoldoende om met het huidige wetenschappelijke paradigma naar New Age te kijken. En het is onfatsoenlijk om, als resultaat daarvan, denigrerende opmerkingen te maken over het domme volkje dat zich met New Age bezighoudt.

Ten slotte: Descartes was niet persoonlijk verantwoordelijk voor het reductionisme, maar slechts een opmerkelijke representant van het bewustzijnsniveau van zijn tijd. New Age heeft niet de pretentie op gelijke voet te willen komen met de wetenschap. Het gaat uit van een geheel andere wijze van kijken naar de werkelijkheid. Te boven gaan kan wel, maar zoiets is wetenschappelijk nooit te bewijzen. En er is niets mis mee wanneer twee zeer verschillende zienswijzen op het menselijke denken en zoeken naast elkaar bestaan; bij voorkeur met wederzijds respect.

    • L.N. Kuipers-Hartog