NATURALISATIES

Een record-aantal niet-Nederlanders is vorig jaar tot Nederlander genaturaliseerd. Bijna 71.000 mensen werden in 1995 Nederlands staatsburger, 22.000 meer dan het vorige record van 1994. Het grootste deel van de nieuwe Nederlanders, 85 procent, is jonger dan veertig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna de helft van de nieuwe Nederlanders, 33.000 personen, is van de Turkse nationaliteit. Sinds 1992 is het voor Turken mogelijk Nederlander te worden zonder de Turkse nationaliteit te verliezen. Sindsdien doet zich volgens het ministerie van Jusitie een 'sneeuwbaleffect' voor, omdat de bekendheid van de dubbele nationaliteit onder Turken steeds groter wordt.