Kwetsende cartoon (2)

Na achttien trouwe lezersjaren meende ik met NRC's beleden pluriformiteit alle uitersten in journalistiek, zowel in woord als beeld, te hebben verkend. Niets bleek minder waar! Met Müllers ontheiligende tekening laat die ruime opvatting zich vergelijken met die van laag-bij-de-grondse media.

    • Y. de Boer