Geen vuilnisbelt bij Lickebaert-gebied

VLAARDINGEN, 4 APRIL. Er komt geen stortplaats in het Lickebaert-gebied, een recreatiegebied bij Vlaardingen. Gedeputeerde Staten vindt dat er in Zuid-Holland genoeg andere mogelijkheden zijn voor afvalverwerking. De gemeente Vlaardingen verzet zich sinds 1989 tegen de stortplaats.