Foto

Foto: AMSTERDAM - Terwijl de Rai in het teken staat van de bouwmaakte het Bureau Verletbestrijding van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) de gevolgen bekend van de strenge winter voor de sector. Het SFB heeft ruim 755 miljoen gulden uitgekeerd aan gedwongen thuis zittende bouwvakkers. Bouwprojecten zijn met gemiddeld zes weken vertraging opgeleverd en de te late oplevering heeft gezorgd voor een economische schade van vier á vijf miljard gulden. Bij dit bedrag zijn niet alleen de kosten voor de aannemers inbegrepen maar ook de schade voor nieuwe bewoners en bedrijven. (Foto Jorgen Krielen)