Fonds wil minder literaire tijdschriften

AMSTERDAM, 4 APRIL. Het Literair Produktiefonds wil het aantal literaire tijdschriften aanzienlijk terugbrengen. Tegelijk wil het proberen het aantal lezers te vergroten. Het fonds schrijft dit in het deze week gepubliceerde beleidsplan voor de komende jaren. De subsidie voor literaire tijdschriften zal in verband hiermee met twintig procent worden verlaagd tot ƒ 525.000.

Het door de overheid ingestelde Produktiefonds dat zich richt op de subsidie van boek- en tijdschriftuitgaven maakt zich in zijn beleidsplan ernstig zorgen over de reikwijdte van de bestaande literaire bladen, 'zowel in intellectuele zin als in de zin van fysieke verspreiding'. Het belang van de inhoud van de tijdschriften wordt niet betwijfeld, maar de afgelopen jaren zijn ze er volgens het fonds niet in geslaagd de plaats in het literaire debat te heroveren die door de kranten is overgenomen. Het Beleidsplan stelt vast dat de positie van de tijdschriften sinds het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem in 1993 niet is veranderd en ontwikkelt daarom voorstellen voor een aangepaste subsidiesystematiek. Het subsidieniveau blijft daarin gekoppeld aan de kwaliteit van de bladen, maar daarnaast denkt het fonds aan subsidies voor verkoopbevorderende maatregelen.