Fiat EU voor manipulatie soja

BRUSSEL, 4 APRIL. De Europese Commissie gaat akkoord met de introduktie van genetisch gemanipuleerde sojabonen. De Commissie heeft het Amerikaanse chemieconcern Monsanto gisteren toestemming gegeven om biotechnologisch vervaardigde bonen naar Groot-Brittannië te exporteren. De Nederlandse Adviescommissie Warenwet bracht onlangs al positief advies uit. Monsanto vroeg vorig jaar om toestemming om de genetisch gemodificeerde voeding naar Europa te exporteren. De onderneming wil de soja in haar Britse vestiging verwerken in grondstoffen voor onder meer margarine en ketjap. In genetisch geproduceerde voedingsmiddelen zijn veranderingen aangebracht aan de erfelijke eigenschappen.

Daarmee willen bepaalde grote voedingsproducenten een betere smaak of hogere opbrengst per eenheid bewerkstelligen. In het geval van sojabonen wil de industrie de plant via genetische manipulatie beter beschermen tegen oogstziektes. Japan en de VS zijn al een stuk verder in de wetgeving op het gebied van genetisch gemanipuleerde voeding. Europa heeft de boot tot nu toe afgehouden. De beslissing van de Europese Commissie om Monsanto de import wel toe te staan, is een doorbraak. Monsanto had overigens alleen gevraagd om toestemming voor import. De oogst van de bonen vindt plaats buiten de Europese Unie. De produktie van genetisch gemanipuleerde soja is daarmee nog niet goedgekeurd. Genetische manipulatie in de voedingsindustrie blijft gevoelig liggen op Europees grondgebied. Het Europees Parlement nam vorige maand een resolutie aan, waarin wordt gevraagd om duidelijke etikettering van biotech-voeding.

Consumenten worden daarmee volgens het parlement nadrukkelijk gewaarschuwd voor het feit dat het gaat om voeding die op een andere wijze is geproduceerd. De verantwoordelijke Europees Commissaris, de Duitser Martin Bangemann, verzet zich hiertegen, evenals een meerderheid van de Europese industrieministers. Volgens hen houdt de plicht tot strikte etikettering de produktie van gemodificeerde voedingsmiddelen tegen. Daarmee zou de Europese industrie onnodige achterstand oplopen in vergelijking met de vooral Amerikaanse concurrentie. (ANP)