Vernietiging van 64.000 kalveren gaat weken duren

ROTTERDAM, 3 APRIL. De Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees is druk doende de 'ruiming' voor te bereiden van de 64.000 Britse kalveren die in Nederland afgemest hadden moeten worden. Ook verwerkers en transporteurs buigen zich over deze majeure operatie, die logistiek zeer ingewikkeld is.

Er staat nog geen scenario vast, maar een van de opties is het vorig jaar gesloten Runderslachthuis in Rotterdam voor de gelegenheid operationeel te maken en de dieren daar te doden. Vervolgens zouden de kadavers naar destructiebedrijven moeten worden vervoerd, waar ze worden 'verkleind'.

J. Stevens van de Vereniging van Nederlandse Destructoren: “Normaal gesproken verwerken wij het dierlijk materiaal om het geschikt te maken voor verwerking tot andere produkten. Als wij bij de operatie zouden worden betrokken zouden we ons dus beperken tot het verkleinen van de karkassen. Een bedrijf als Afvalverwerking Rijnmond, dat wellicht voor de verbranding gaat zorgen, kan namelijk hele kalveren niet aan.”

Stevens houdt zich enigszins op de vlakte, omdat nog niet duidelijk is hoe de Rijksdienst de operatie gaat aanpakken. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij acht het ook niet waarschijnlijk dat deze week nog met de ruiming zal worden begonnen. Vandaag is wel een commissie benoemd die toezicht moet houden op de massale vernietiging. De commissie bestaat uit drie wetenschappers, gespecialiseerd in 'dieraangelegenheden'.

Volgens Stevens is er, afhankelijk van de tijd die de Rijksdienst voor de vernietiging wil uittrekken, wel genoeg capaciteit bij de destructiebedrijven. “Voor de verwerking van 64.000 kadavers spreken we niet in dagen maar in weken. In schat dat er toch zeker vijf tot zes weken mee gemoeid zal zijn.”

Het Overlegplatform van de Vleeskalverensector is er nog altijd verbaasd over dat Nederland, als enige land binnen de Europese Unie, nog scherpere maatregelen gaat nemen dan Groot-Brittannië, waar in de komende jaren alleen runderen van dertig maanden en ouder zullen worden 'geruimd'.

De sector heeft overigens wel begrip voor de drijfveer van minister Van Aartsen (Landbouw), dat Nederland als exporterend land geen enkel risico mag nemen. Bovendien zien de afmesters wel in dat ze met hun kalfsvlees van Britse afkomst geen kant op kunnen.

Pagina 18: Schrikbeeld van lege stallen

Een groot probleem is hoe de lege stallen straks weer worden gevuld. Door het stilvallen van de Britse aanvoer ontstaat een groot tekort aan nuchtere kalveren. Die krapte op de markt veroorzaakte vorige week als prijsstijgingen van dertig tot veertig gulden per kalf. Gedreven door het schrikbeeld van lege stallen en dreigende faillissementen van importeurs van Engels en Iers vlees, die twee weken geleden hun verkoop op slag tot een nulpunt zagen teruglopen, bracht het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren er eerder toe te pleiten voor een verruiming van het invoercontingent uit Midden- en Oost-Europa. Dat contingent voorziet in 89.000 nuchtere kalveren die gedurende de eerste zes maanden van dit jaar mogen worden ingevoerd uit landen buiten de Unie. Er zijn er niet veel geschikte kalveren meer te koop in het voormalige Oostblok. Bovendien is de sector niet echt happig op dieren uit deze landen, omdat er een reëel gevaar bestaat op de import van andere ziekten. Mond- en klauwzeer is met name zeer gevreesd.

De rundersector heeft vorige week een flinke opleving gehad met prijsstijgingen van rond twintig procent. Die prijsstijging werd veroorzaakt door runderslachterijen die forse orders hadden ontvangen van Albert Heijn, dat geen Iers Greenfieldsvlees meer verkoopt en McDonalds in Engeland, dat nu op het Europees continent inkopen doet.

    • Bram Pols