VEB wil informatie over handdrukken

ROTTERDAM, 3 APRIL. Nu gouden handdrukken voor falende managers zo groot worden als de miljoenen die ex-topman R. Schipper van BolsWessanen incasseert, moeten aandeelhouders daarover meer informatie krijgen. Directeur drs P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, wil over twee weken op de aandeelhoudersvergadering van het voedings- en drankbedrijf BolsWessanen tekst en uitleg van de commissarissen over de gouden handdruk voor Schipper en andere oud-bestuurders.

Uit het gisteren verschenen jaarverslag van BolsWessanen blijkt dat afgelopen twee jaar voor meer dan 11 miljoen gulden is uitgekeerd aan eenmalige bedragen en bijdragen aan de pensioenregelingen van oud-bestuurders. Sinds de fusie van Bols en Wessanen in 1993 zijn vier van de zeven bestuurders vertrokken, is een bestuurder met pensioen gegaan en is de strategie van het bedrijf in reactie op druk van beleggers drastisch gewijzigd.

Voor de derde keer moeten nu de aandeelhouders van BolsWessanen de prijs betalen van de slecht geconcipieerde fusie in 1993, vindt De Vries. De fusie zelf was niet doordacht, de financiële prestaties bleven onder de maat en nu moeten ook nog de afvloeiingsregelingen worden betaald voor de mannen die de mislukte strategie hadden uitgezet. “Tot voor kort viel het met de gouden handdrukken in Nederland wel mee”, constateert De Vries, “maar dit zijn toch wel enorme bedragen.”

De Nederlandse bedrijfscultuur verzette zich tot nu toe tegen openheid over salarissen en afvloeiingsregelingen van topmanagers, maar dat gebrek aan helderheid vindt De Vries steeds meer een achterhaalde zaak. Nu bedrijven hun bestuurders steeds hogere salarissen betalen om een achterstand ten opzichte van buitenlandse concerns in te lopen en de toekenning van profijtelijke aandelenoptieregelingen hand over hand toeneemt, moet er meer openheid komen.

In Amerika en Engeland zijn salarissen en gouden handdrukken doorgaans openbaar. De Vries wijst er op dat de gepubliceerde salarispost in jaarverslagen van bedrijven sterk “vervuild” wordt door incidentele factoren, zoals sociale lasten, pensioenbijdragen, gouden handdrukken en het salaris van bestuurders die slechts een deel van het jaar actief zijn geweest.