Tribunaal meldt V-raad weigerachtig Joegoslavië

DEN HAAG, 3 APRIL. Het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties melden dat de regering van Joegoslavië weigert mee te werken aan de uitlevering van verdachten. De Veiligheidsraad heeft de mogelijkheid sancties tegen Joegoslavië af te kondigen. Eerdere sancties tegen Joegoslavië werden na de ondertekening van het vredesakkoord in Dayton ingetrokken.

Tot het inlichten van de Veiligheidsraad werd vanmorgen besloten door de Franse rechter Jorda van het VN-tribunaal, na afloop van de hoorzittingen over oorlogsmisdaden begaan bij de Kroatische plaats Vukovar in 1991 door drie Joegoslavische officieren. Zij worden ervan beschuldigd ruim 260 mensen te hebben vermoord, voor een groot deel patiënten van een ziekenhuis. De hoorzittingen werden gehouden om de betrokkenheid van de drie officieren aan de hand van getuigenverklaringen aan te tonen en een internationaal arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd te krijgen. VN-lidstaten zijn verplicht aan een dergelijk bevel gehoor te geven. Rechter Jorda stemde vanmorgen met het arrestatiebevel in.

Volgens het tribunaal heeft de regering in Belgrado, ondanks herhaald aandringen, niet gereageerd op verzoeken tot overdracht van de drie officieren. Eind vorige week omschreef de openbare aanklager tijdens zijn pleidooi voor een internationaal opsporingsbevel het gedrag van de regering van Joegoslavië als “crimineel”.

Het tribunaal heeft vanmorgen tevens besloten dat de Kroatische generaal Blaskic, die aangeklaagd is voor oorlogsmisdaden en begin deze week 'vrijwillig' naar Den Haag kwam om zijn onschuld te bepleiten, niet in een cel van het VN-complex in de Scheveningse gevangenis hoeft te verblijven. Hij mag de woning in Den Haag die hij zal betrekken niet verlaten. (AFP, Reuter)