Scherpe daling van aantal aangiften in regio Utrecht

UTRECHT, 3 APRIL. Het aantal misdrijven in de politieregio Utrecht is vorig jaar afgenomen. De aangiften daalden van 53.000 in 1994 naar 44.000. Het aantal woninginbraken is gedaald van 13.105 in 1994 naar 12.200, vooral in de stad. Het percentage opgeloste woninginbraken steeg iets (naar 10,8).

Dit blijkt uit het jaarverslag 1995 van de politieregio dat vanmorgen is gepresenteerd. Korpschef J. Wiarda denkt dat het aandeel opgeloste woninginbraken uiteindelijk kan worden verhoogd naar twintig tot dertig procent. Ook het aantal overvallen is opnieuw gedaald, van 156 naar 148; bij winkels zijn de overvallen echter weer iets toegenomen. In alle politieregio's zijn overvallen nu tot speerpunt van beleid verklaard. “Veel overvallers zitten nu vast”, aldus Wiarda. “Het wordt lastiger om het restant nu ook te vangen.” Het overvalpatroon wordt ook grilliger. De politieregio dringt aan op een betere informatie-uitwisseling met het gevangeniswezen over in vrijheidstelling van delinquenten.

In de Utrechtse regio is vorig jaar een preventie-project gewijd aan overvallen op postkantoren, dat in de toekomst ook op andere financiële instellingen wordt gericht. Dankzij een betere coördinatie in de opsporing konden negen overvallen op postkantoren in de regio worden opgelost.

De politie telde vorig jaar twaalf zware misdrijven, waarbij een recherche bijstandteam nodig was, een ongekend hoog aantal voor de Utrechtse regio. Negen zaken zijn opgelost. Het onderzoek naar de serieverkrachter loopt nog. De inzet van de mobiele eenheid bij deze zaak vergde ruim 13.000 werkuren, beduidend meer dan de inzet tijdens de extreem hoge waterstand. In totaal heeft de serieverkrachter de Utrechtse politie zo'n vijf miljoen gulden gekost, aldus Wiarda.