Russen weigeren informatie wapenexport

WENEN, 3 APRIL. Rusland houdt zich niet aan de afspraken die eind vorig jaar binnen het 'Wassenaar-Arrangement' zijn gemaakt, om informatie over zijn wapenexporten beschikbaar te stellen aan de 31 landen die samen de wapenhandel onder controle willen brengen.

Bronnen bij de onderhandelingen die momenteel in Wenen worden gevoerd om het Wassenaar Arrangement een formele status te geven, hebben dit bevestigd. Eenendertig Westerse en voormalige communistische landen hebben vorig jaar na lange onderhandelingen onder voorzitterschap van de Nederlandse topambtenaar Frans Engering in Wassenaar een akkoord gesloten over een nieuw systeem voor beheersing van wapenexporten, als opvolger van de COCOM, het stelsel dat tijdens de Koude Oorlog gold. Kern van het Wassenaar Arrangement is uitwisseling van informatie om te voorkomen dat wapens worden verkocht aan landen die hun militaire macht willen versterken en daarbij verder gaan dan alleen de defensie van het eigen grondgebied, zoals Noord-Korea, Cuba, Iran en Irak. Volgens analisten schrikken de Russen nu terug voor de eerder aangegane verplichtingen omdat hun deviezeninkomsten hierdoor sterk zouden teruglopen. Cuba, Noord-Korea en Iran zijn belangrijke afnemers van wapens uit Rusland. (Reuter)