Nederland krijgt 20 mln compensatie; Exportverbod Britse koeien gehandhaafd

LUXEMBURG, 3 APRIL. Het verbod op de export van Britse runderen en rundvlees blijft gehandhaafd. Bovendien moet Groot-Brittannië een aantal aanvullende maatregelen nemen om de 'gekke-koeienziekte' (BSE) te bestrijden. Dat hebben de ministers van Landbouw van de Europese Unie vanmorgen besloten na een marathonvergadering van twee dagen en twee nachten.

De Britse minister van Landbouw, Douglas Hogg, heeft de gezamenlijke verklaring niet ondertekend. Hij noemde het handhaven van het exportverbod “buiten proporties”.

Groot-Brittannië zal de maatregelen waartoe de ministers tijdens hun beraad in Luxemburg besloten overigens wel uitvoeren. Zo zullen de komende vijf à zes jaar ongeveer vier miljoen runderen ouder dan dertig maanden worden vernietigd. De kosten van die vernietiging, die worden geraamd op een jaarlijkse 320 miljoen ecu, worden voor 70 procent gedragen door de Europese Commissie en voor 30 procent door Groot-Brittannië. Londen had aanvankelijk een vergoeding van 80 procent gevraagd.

Nederland heeft vanochtend de toezegging gekregen dat het besluit om 64.000 Britse kalveren te vernietigen wordt ondersteund. De Europese Unie zal ongeveer 20 miljoen bijdragen aan de totale kosten van 55 miljoen gulden. Minister Van Aartsen was vanmorgen “zeer tevreden” over deze toezeggingen, die in een eerste voorstel nog niet waren opgenomen en waar hij “hard voor moest vechten”. Van Aartsen is al bezig een plan op te stellen voor de vernietiging van de kalveren. De Belgische minister van Landbouw, Karel Pinxten, zei gisteren dat hij voorlopig geen opdracht zal geven de 27.000 Britse kalveren in België te slachten. Hij weigert “louter en alleen iets te doen voor de publieke opinie”.

In de vanochtend door veertien EU-landen en de Europese Commissie aangenomen tekst is ook bepaald dat Groot-Brittannië de inspectie van runderen opvoert, onder andere door registratie en identificatie van de dieren. Ook is vastgelegd dat Groot-Brittannië uiterlijk op 30 april een voorstel moet voorleggen aan de Europese Commissie over het slachten van koeien of kuddes die mogelijk zijn blootgesteld aan met BSE besmet voedsel. De Britse minister Hogg zei vanmorgen dat zijn land de maatregelen zou uitvoeren, die het “grotendeels zelf geïdentificeerd en gepresenteerd heeft”. Een woordvoerder van de Commissie voorspelde: “Ze zullen de maatregelen volgen tot op de letter.” Londen is al begonnen met de vernietiging van koeien ouder dan 30 maanden en overlegt al met de Commissie over het vernietigen van mogelijk met de 'gekke-koeienziekte' besmette koeien.

Pagina 18: 'Verbod is onjuist'

Groot-Brittannië deed vanochtend nog een laatste poging alsnog de toezegging te krijgen dat het exportverbod op Britse runderen uiterlijk op 30 april wordt opgeheven. In de tekst is nu bepaald dat de commissie het verbod over zes weken opnieuw bekijkt. “Ik betreur het zeer dat Groot-Brittannië niet in staat is geweest, tijdens deze raad, de raadconclusies te onderschrijven”, aldus Hogg, in een schriftelijke verklaring na afloop van de raad. “Het exportverbod is niet gerechtvaardigd. Het is niet gebaseerd op degelijke wetenschappelijke analyse. Het is buiten proporties. Het moet worden opgeheven.”

Minister Van Aartsen zei tevreden te zijn “dat de Britse regering erkent dat er problemen zijn en extra maatregelen wil nemen.” Volgens de minister was tijdens de Europese top afgelopen weekeinde in Turijn “de ernst nog niet doorgedrongen tot de Britten”. Hij noemde de nu afgesproken maatregelen een “eerste stap in het werkelijk bestrijden van het BSE-syndroom.”

In Luxemburg werd gisteren ook bekend gemaakt dat de Europese Commissie in de maand april 50.000 ton rundvlees wil opkopen. Op die manier hoopt de commissie de gekelderde prijzen op de rundvleesmarkt weer te verhogen. Volgende week vrijdag wordt besloten welke landen voor de interventie in aanmerking komen. De Europese commissie moet de opkoopregeling vandaag nog goedkeuren. De kosten van de maatregel worden geraamd op 240 miljoen gulden. Eind vorige week werd ook al zo'n 'interventiemaatregel' aangekondigd voor 140 ton rundvlees. Het vlees zal worden opgeslagen in koelhuizen, waarbij het Brits vlees op aandrang van onder andere Nederland apart wordt gehouden. Frankrijk had aangedrongen op zo'n opkoopregeling voor onverkocht rundvlees wegens “ernstige gevolgen voor markt van rundvlees als gevolg van drastische consumptiedaling.”

    • Birgit Donker