NBM-Amstelland ziet winst met 34 procent stijgen

DEN HAAG, 3 APRIl. De netto winst van NBM-Amstelland (bouw, projectontwikkeling, handel en industrie) is in 1995 gestegen met 33,8 procent tot 40,8 miljoen gulden (1944: 30,5 miljoen gulden). De totale groepsomzet nam toe van 2.558,6 miljoen gulden tot 2.670,5 miljoen gulden.

De directie verwacht dit jaar een omzetstijging met 1 miljard gulden als gevolg van de overname van Cementouw Beheer eind vorig jaar. Ook de netto winstmarge zal daardoor toenemen, zo is de verwachting. Voor de resultaten van 1995 telt Cementbouw nog niet mee.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, A. Baar, noemde het resultaat over 1995 redelijk, ondanks het teleurstellende resultaat in de woningbouw. Maar voor Baar is de allerbelangrijkste zaak in het verslagjaar de overname van Cementbouw geweest. Baar: “ at is een mijlpaal. Er staat nu een concern zoals we dat vier jaar geleden hebben uitgezet.” Door de overname van Cementbouw is het accent van alle bedrijfsactiviteiten sterk verschoven in de richting van handel en industrie. In 1995 was de sector handel en toelevering goed voor 64 procent van het resultaat vóór belasting. Ondanks het negatieve effect van de algemene bouwstaking, waardoor fabrieken en bouwplaatsen vier weken kwamen stil te liggen, steeg de omzet van de industriële en handelsactiviteiten met 4 procent van 649 miljoen in 1994 tot 674 miljoen in 1995.

De directie stelt zich voor om Cementbouw, dat zich ook bezighoudt met industriële- en handelsactiviteiten, zo snel mogelijk in de eigen handelspoot te integreren. De goede resultaten daarvan zullen nog niet kunnen blijken uit de halfjaarcijfers, aldus de directie, mede door de kou aan het begin van dit jaar. Maar de sterkte van het concern zal wel blijken aan het einde van het jaar, zo is de verwachting.

NBM-Amstelland is in gesprek met de Nederlandse Spoorwegen over een mogelijke overname van bedrijven die zich bezighouden met railbouw en onderhoud.

Baar noemde de woningbouw “een soort spijker in mijn hoofd”. Op een aantal werken is verlies geleden ten gevolge van “slechte voorbereiding en onvoldoende leiding”. De kleine winst in 1994 (3,8 miljoen gulden) sloeg om in een verlies van 4,7 miljoen, terwijl de omzet nog toenam van 357 tot 367 miljoen gulden. De personeelssterkte nam licht toe tot 5.519 (1994: 5437), exclusief Cementbouw.

Per gewoon aandeel nam de winst toe van 1,88 gulden in 1994 tot 2,38 gulden in 1995, een stijging van 26,6 procent. Baar stelde met genoegen vast dat het aandeel NBM-Amstelland sinds 1991 verdrievoudigd is in waarde, waarin hij een “bevestiging van de buitenwereld” ziet. Voorgesteld wordt het dividend per gewoon aandeel te verhogen van 0,75 gulden tot 0,95 gulden. De aandeelhouder kan kiezen uit een uitkering in contanten of een uitkering in gewone aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve.