Koop Fokker door Russen zeer onzeker

ROTTERDAM, 3 APRIL. Een overname van vliegtuigbouwer Fokker door de Russische vliegtuigfabrikanten Toepolev en Jakovlev is hoogst onwaarschijnlijk. De Russen beschikken, in tegenstelling tot wat zij eerder beweerden, niet over een bankgarantie van 360 miljoen van de Russische overheid.

Dit wordt bevestigd door bronnen rondom Fokker. De vertegenwoordigers van Toepolev en Jakovlev hebben vanochtend overigens nog wel een tweede gesprek gevoerd met de curatoren van het failliete Fokker. Vanmiddag zouden zij zich melden op het ministerie van Economische Zaken.

Maar zowel in Den Haag als bij waarnemers rondom Fokker wordt ernstig getwijfeld aan de haalbaarheid van een Russische overname. Het wordt zeker uitgesloten geacht dat er deze week al zaken worden gedaan, zoals de Russische delegatie aankondigde.

De gisteren gearriveerde delegatie schermde tegenover hun Nederlandse gesprekspartners met faxen die nooit zijn aangekomen. Er ligt ook nog absoluut geen businessplan voor een doorstart van Fokker op tafel. Mede daarom bestaat er zowel in Den Haag als bij de Fokker-curatoren grote twijfels over de mogelijkheid tot samenwerking met de Russische vliegtuigbouwers.

Waarnemers wijzen erop dat de Russische vliegtuigindustrie zelf armlastig is. Zij zien niet in hoe de Russen het geld voor Fokker II op tafel kunnen leggen, laat staan dat zij kunnen zorgen voor voldoende afzetfinanciering. “Ze hebben nog niet eens geld om hun eigen vliegtuigen te onderhouden en zij hebben nog nooit van een leasemaatschappij gehoord”, zegt een betrokkene. Volgens een andere waarnemer zijn Toepolev en Jakovlev er waarschijnlijk vooral op uit via Fokker westerse certificaties voor hun eigen vliegtuigen te bemachtigen. Die vliegtuigen mogen thans in het Westen niet vliegen omdat zij op tal van punten niet voldoen aan de eisen met betrekking tot onderhoud, reserveonderdelen en veiligheid.

De Tweede Kamer heeft het debat over Fokker, dat voor vanmiddag op de agenda stond, uitgesteld. De vaste Kamercommissie voor economische zaken vindt een gedachtenwisseling met het kabinet ongewenst nu de curatoren van de failliete vliegtuigfabrikant nog met verschillende partijen in contact zijn over een mogelijke overname. Ook minister Wijers van Economische Zaken zegt nog geen afrondende beleidsverantwoording te kunnen afleggen.

Wanneer de Tweede Kamer het afrondende debat over Fokker wel voert is onbekend. Kamervoorzitter Deetman dreigde gisteren dat dat nog wel vier weken kan duren. De Kameragenda voor de komende weken is overvol, voornamelijk door het debat over het rapport van de commissie-Van Traa.

Naast de Russische combinatie heeft zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen bevestigd voor Fokker in de race te zijn. Hij werkt samen met een onbekende Aziatische partij.

Minister Wijers houdt ook nog rekening met een doorstart van Fokker. In een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsman dat volgens de curatoren eerder uitgesproken verwachtingen van een zeer snelle desintegratie na het faillissement niet zijn uitgekomen.

    • Ben Greif