Kamer gaat akkoord met drugsnorm van vijf gram

DEN HAAG, 3 APRIL. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de verlaging van de verkoopnorm voor softdrugs in coffeeshops van dertig naar vijf gram. Met deze maatregel hoopt het kabinet buitenlandse drugstoeristen te ontmoedigen naar Nederland te komen.

Tegenstanders van de verlaging van de verkoopnorm, onder meer de regeringsfracties van PvdA en D66, vrezen dat de maatregel tot gevolg heeft dat de overlast in de grensstreken alleen maar zal toenemen. Klanten van coffeeshops mogen nog steeds maximaal dertig gram softdrugs in bezit hebben. Afhankelijk van de handhaafbaarheid van de verlaging van de verkoopnorm zal minister Sorgdrager (Justitie) later een besluit nemen over een eventuele verlaging van de bezitsnorm.

De korpsbeheerders hebben zich kritisch uitgelaten over de verlaging van de verkoopnorm. Volgens de Nijmeegse burgemeester d'Hondt, voorzitter van het korpsbeheerdersberaad, valt de nieuwe maatregel wegens een gebrek aan personeel niet te controleren door politie en justitie. Inmiddels hebben de ministers Sorgdrager en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) met de korpsbeheerders afgesproken dat over de handhaving van de gedoogcriteria voor coffeeshops nader zal worden overlegd.

Het Kamerlid Van Oven (PvdA) kreeg het gistermiddag aan de stok met Korthals (VVD), omdat de PvdA-fractie een motie tegen de verlaging van de verkoopnorm wilde aanhouden, in afwachting van een rapportage van Sorgdrager over het drugs-overleg met de korpsbeheerders. Korthals vond dat de PvdA de zaak probeerde te “traineren”.

De Kamer wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor politie en justitie om het drugsbeleid uit te voeren en te handhaven. Die extra middelen moeten vooral worden besteed aan uitbreiding van de politiesterkte en van de celcapaciteit, vooral in de grote steden en de grensregio's. Een D66-motie met die strekking werd door alle fracties, met uitzondering van GroenLinks, aanvaard. Minister Sorgdrager heeft bij minister Zalm (Financiën) al een claim ingediend voor extra financiële middelen voor haar begroting.