Elf opties voor nieuwe snelweg A4

ROTTERDAM, 3 APRIL. Rijkswaterstaat heeft gisteren elf alternatieven gepresenteerd voor verbetering van de snelwegverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. De varianten zijn vastgelegd in de Trajectnota/Milieu-Effectrapportage Rijksweg 4 Delft Schiedam.

Het doortrekken van de A4 staat al twee decennia op de agenda, maar tot op heden is het er niet van gekomen. Ondertussen neemt de verkeersdruk op de A13, die parallel ligt aan de voorziene A4, jaar op jaar toe. Doortrekken van de A4 is echter wel omstreden, omdat daardoor het stiltegebied Midden-Delfland zou worden aangetast. De nieuwe weg sluit in Schiedam aan op de ringweg rond Rotterdam en de nog te bouwen tweede Beneluxtunnel onder de Nieuwe Waterweg.

De varianten die zijn voorgelegd variëren van een nieuwe vierbaans autosnelweg tot een tunnel. De varianten verschillen in de kosten én in hun effecten voor milieu en verkeer. Zo zijn er voorstellen waarbij rijstroken of zelfs de hele nieuwe snelweg worden gereserveerd voor speciale doelgroepen, zoals carpoolers, vrachtverkeer en bussen. In enkele varianten is tevens sprake van sneltramverbinding.

De goedkoopste oplossing is een gewone snelweg op het maaiveld. De kosten daarvan raamt Rijkswaterstaat op 370 miljoen gulden. Verdiepte constructies als aanleg in een betonnen bak of zogeheten U-polder (een halfronde betonnen bak, bekend van de Betuwelijndiscussie twee jaar geleden) zijn circa een miljard duurder. Aanleg in een tunnel is met 1,7 miljard de op een na duurste oplossing. Alleen aanleg van een sneltram is nog duurder.

De komende weken is er voor betrokkenen gelegenheid tot inspraak.