Den Besten: beste tracé hsl door Groene Hart

AMSTERDAM, 3 MAART. Het beste tracé voor de hogesnelheidslijn gaat door het Groene Hart. De politiek moet dan ook niet langer dralen dat besluit te nemen.

Die oproep deed NS-topman R. den Besten gisteren op het symposium Mainport Railport, gewijd aan de lange-afstandsspoorverbindingen van Rotterdam en Schiphol. L.A. Geelhoed, secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken, meende dat de hogesnelheidslijn alleen met het luchtverkeer kan concurreren “als het geen boemel is met links en rechts stopplaatsen”. “Een goed railprodukt is een absolute must voor de economische ontsluiting van ons land”, aldus Geelhoed.

Den Besten zei zich “zorgen te maken” over “de discussie van dit moment”. “Ik stel vast dat in het buitenland hogesnelheidslijnen er al liggen of anders in ieder geval gebouwd worden. Nederland moet het tracé kiezen waarop de trein het snelst kan rijden én dat het snelst kan worden aangelegd.” R. Beckers, voorzitter van Natuur en Milieu, zei dat “de milieubeweging van plan is er met half Nederland dwars voor te gaan liggen” als het kabinet dit tracé kiest. ANWB, land- en tuinbouworganisaties en een aantal natuur- en milieuorganisaties hebben gepleit voor een ander dan het Groene-Harttracé, langs snelwegen, of door gebruik te maken van het bestaande spoor Rotterdam-Den Haag-Amsterdam.

Den Besten was niet de enige op het symposium die de trage besluitvorming over grote infrastructurele projecten hekelde. President-directeur P. Bouw van de KLM zei het “niet erg bemoedigend” te vinden dat over de hogesnelheidslijn naar Duitsland pas over enkele jaren een besluit valt. Volgens Bouw is de KLM gebaat bij de komst van hogesnelheidslijnen, omdat de luchtvaartmaatschappij dan korte, verliesgevende vluchten kan afstoten. Er is nu een gemeenschappelijk ticket-systeem voor vliegtuig en Thalys opgezet, de snelle trein die in afwachting van de hogesnelheidslijn vanaf deze zomer gaat rijden tussen Amsterdam en Parijs. Zowel Geelhoed als L. Hermans, ex-voorzitter van een commissie die in opdracht van het kabinet nut en noodzaak van de Betuwelijn onderzocht, vonden dat er sneller dan voorzien een besluit moet vallen over de aftakkingen van die goederenlijn van Rotterdam naar Duitsland.