CDA wil leiding bij onderzoek wanorde CTSV

DEN HAAG, 3 APRIL. Het CDA claimt het voorzitterschap van de parlementaire commissie die de problemen bij het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) moet onderzoeken.

Dit melden bronnen in Den Haag. Het CDA vindt dat het aan de beurt is dit onderzoek te leiden, nadat andere partijen recent diverse parlementaire onderzoekscommissies hebben voorgezeten.

De Tweede Kamer besloot gisteren in grote meerderheid tot dit onderzoek bij het CTSV. Dit zelfstandig bestuursorgaan dat moet toezien op de uitvoering van de sociale verzekeringen, verkeert in een crisis. De drie bestuursleden hebben hun functie ter beschikking gesteld, nadat ze zowel met de directeuren van het CTSV, het personeel als de organen die ze moeten controleren overhoop bleken te liggen. Waarschijnlijk nog deze week zal staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) twee of drie interim-bestuurders voor benoeming voordragen.

Als mogelijk voorzitter van de parlementaire commissie valt de naam van oud-minister Bukman, maar de woordvoerder van de CDA-fractie acht dit speculatief. Wel staat vast dat de Kamerleden van het CDA die in sociale zekerheid zijn gespecialiseerd, zoals Biesheuvel, Bijleveld-Schouten en De Jong niet voor het lidmaatschap van de onderzoekscommissie in aanmerking komen.

In zijn laatste dagen ligt het nog altijd zittende bestuur van het CTSV flink overhoop met de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsorganen voor de sociale verzekeringen. Het CTSV vindt dat deze organen hun commerciële taken niet zuiver genoeg hebben weten te scheiden van hun publieke taken. Dat leidt tot het vermoeden dat werkgevers- en werknemerspremies ten dele voor de commerciële activiteiten zijn gebruikt. Dit is in strijd met de regels die staatssectetaris Linschoten had voorgeschreven.

De ondernemingsraad van het CTSV heeft zich gisteren beklaagd over de publicatie van rapporten van de onderzoeksbureaus BCG en McKinsey, die in opdracht van het bestuur waren gemaakt. Het brengt de raad tot de conclusie dat iedere dag dat het huidige bestuur nog aanwezig er “een te veel is”.