WUH boekt 22 procent hogere winst

Westland/Utrecht Hypotheekbank (dochter van ING) heeft over 1995 een netto winst van 68,6 miljoen gulden geboekt, 22 procent meer dan in 1994. Op grond van de goede gang van zaken in de eerste drie maanden van het lopende jaar verwacht de bank voor 1996 wederom een verbetering van het resultaat. De vraag naar woninghypotheken lag in de eerste jaarhelft onder die van 1994, maar herstelde daarna krachtig. De kredietportefeuille groeide met 648 miljoen tot 11.337 miljoen gulden. De financiële transacties verbeterden van 12 miljoen negatief tot 1 miljoen positief.