Akkoord over VUT in nieuwe CAO; Pensioen vanaf 60 jaar bij Heineken

AMSTERDAM, 2 APRIL. Vakbonden en Heineken zijn het gisteravond eens geworden over een nieuwe CAO voor 3.500 werknemers. De VUT wordt omgebouwd tot een vervroegd pensioen. Vanaf hun 60ste jaar kunnen Heineken-werknemers stoppen met werken. Zij ontvangen dan 80 procent van hun laatstverdiende salaris. Het zogenoemde pre-pensioen wordt voor een deel betaald door een systeem van kapitaaldekking (ieder spaart voor zijn eigen pensioen) en voor een ander deel door het omslagstelsel (de huidige werknemers betalen voor de huidige gepensioneerden). Op langere termijn wordt het prepensioen volledig gefinancierd met kapitaaldekking. De VUT werd volledig betaald volgens het omslagprincipe. De nieuwe regeling is duurder. Het kost 1,5 procent van het salaris extra. Voor het huidige personeel neemt Heineken deze kosten voor zijn rekening.

Het loon dit jaar 2 procent omhoog. Begin volgend jaar volgt een stijging van 1,5 procent en in juli nog eens 1 procent. De uitkering bij ziekte blijft 100 procent. Ook zijn afspraken gemaakt over een werkgelegenheidsproject waarmee eerder bij Gist-brocades is geëxperimenteerd. Hoger opgeleide werklozen kunnen een financiële stimulans krijgen om bedrijfjes te beginnen of reeds bestaande kleine bedrijven te helpen groeien. Bij deze bedrijfjes ontstaan vervolgens nieuwe banen.

Transport en Logistiek Nederland, de organisatie van 7.000 transportondernemingen, heeft met de vervoersbonden FNV en CNV een akkoord gesloten voor de CAO in het beroepsgoederenvervoer over de weg voor 110.000 werknemers. De nieuwe CAO zal gelden voor één jaar met een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 1996. De uitkering bij ziekte blijft 100 procent.