Aanklachten Peking wegens corruptie

PEKING, 2 APRIL. Een gerechtshof in Peking heeft achttien mensen aangeklaagd die in verband worden gebracht met het corruptieschandaal rondom loco-burgemeester Wang Baosen. Het schandaal, dat vorig jaar aan het licht kwam en waarbij 3,6 miljard gulden zou zijn verduisterd, resulteerde in de zelfmoord van Wang. Volgens He Fangba, procureur-generaal van het hof, zullen de achttien verdachten terecht staan wegens zeventien gevallen van corruptie die alle te maken hebben met de zaak van Wang. Het corruptieschandaal rond Wang geniet brede belangstelling in China omdat het heeft geleid tot de val van Chen Xitong, die tot het moment van zijn aftreden, enkele weken na de zelfmoord van Wang, de functie vervulde van communistische partijchef van Peking.